Siz yashab turgan mamlakatingizda yuzaga kelgan muammolaringizni mazkur sahifa orqali
O`zbekiston Respublikasi konsullik xizmatiga bildirishingiz mumkin